شهرک صنعتی بناب در ۵ کیلومتری شهر بناب قرار دارد و یکی از شهرک‌های صنعتی فعال استان آذربایجان شرقی است.

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای شهرک صنعتی بناب

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرک صنعتی بناب برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های شهرک صنعتی بناب