شهرستان ري دهستان حسن آباد فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 12.00 کیلومتر (امام خميني) فاصله تا بندر 200.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 42.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 8.00 کیلومتر (حكيم آباد ) فاصله تا شهر 1.00 کیلومتر

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای شهرك صنعتي شمس آباد

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرك صنعتي شمس آباد برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های شهرك صنعتي شمس آباد